O nas

Prostovoljci združenja PMI Slovenija smo zagotovili prevod učnega pripomočka Poganjki projektov v slovenski jezik s ciljem, da bi bil učiteljem in učiteljicam v osnovnih šolah v pomoč, ko z otroci izvajajo projekte. Otroci preko posrednega spoznavanja projektnega vodenja pridobivajo pomembne veščine za uresničevanje velikih zamisli v življenju. Prevod smo novembra 2011 izvedli

Jana Barba

Alenka Slabe

Maja Andolšek Košutnik

Maja Ferle

Strokovno recenzijo prevoda in uskladitev z vodnikom PMBOK je opravil

Andrej A. Česen

Pri prevodu posodobljene različice učnega propomočka v septembru 2013 sta ob prej naštetih članih sodelovali še

Antonela Divić Mihaljević

Irena Intihar

Pri organizaciji in izvedbi aktivnosti v timu sodelujejo tudi

Jernej Kroflič

Tomaž Polšak

Robert Rebec

Natečaj Poganjki projektov 2016/2017 sta vodila in uspešno zaključila

Andreja Križnič

Peter Mihelj

Člani našega združenja in usposobljeni projektni vodje (imetniki PMP certifikata) so po dogovoru učiteljem in učiteljicam v osnovnih šolah na razpolago za strokovno pomoč pri uporabi učnega pripomočka.