Natečaj »Poganjki projektov 2016/2017«

Združenje PMI® Slovenija Chapter in Mestna Občina Nova Gorica razpisujeta natečaj »Poganjki projektov 2016/2017«

Dejstvo je, da na naših šolah že poteka množica projektov, tudi evropsko sofinanciranih – včasih jih je kar preveč hkrati –, da pa je sama metodologija načrtovanja, izvedbe in evalvacije ter predstavitve projektov včasih pri tem zanemarjena, kljub včasih obsežnim obrazcem za prijavo. Prav na to področje pa segajo »Poganjki projektov«, ki po premišljenem, mednarodno utečenem
zaporedju postopkov usposabljajo izvajalce in uporabnike na šolah za uspešno vodenje projektov. Pri tem programu gre za »presajanje« mednarodno priznanega in široko uporabljanega sistema kakovostnega projektnega vodenja v šolsko, posebej še v slovensko osnovnošolsko okolje.

ddr. Barica Marentič Požarnik, zasl. prof. Univerze v Ljubljani

Metoda projektnega vodenja je odlična motivacija za učence, ki jih povezuje, spodbuja in hkrati pripravlja na metode dela, ki jih bodo potrebovali v svojem poklicnem življenju ne glede na položaj v podjetju.

Katja Turk Medvešček, učiteljica, udeleženka izobraževanja in uporabnica Poganjkov projektov

Spoštovani ravnatelji in učitelji osnovnih šol!

Združenje PMI® Slovenija in Mestna občina Nova Gorica vabita osnovne šole k sodelovanju na natečaju, ki je že preizkušen v tujini in se od leta 2010 redno izvaja v Gorici.

S sodelovanjem bodo učitelji izvajali obstoječe projekte na šoli z manj stresa, učenci pa bodo bolj zavzeto sodelovali pri njihovi izvedbi. Na zabaven način bodo spoznali prvine projektnega vodenja, pridobili dragocene izkušnje in znanja, zaradi katerih bo vaša šola postala še boljša, saj bo učencem posredovala znanja, ki jih bodo potrebovali v življenju.

V Združenju PMI® Slovenija si prizadevamo predstaviti dobre prakse, ki se običajno uporabljajo pri vodenju projektov na različnih strokovnih področjih. Za učitelje v osnovnih šolah ponujamo učni pripomoček »Poganjki projektov«, ki vsebuje celovit skupek metod in orodij za pomoč pri poučevanju v osnovnih šolah, še posebej pri obstoječih didaktičnih projektih.

V Združenju PMI® Slovenija smo pripravili program za uvajanje učnega pripomočka, da bi v čim večji meri zagotovili strokovnost in izkazali spoštovanje do pedagoške stroke ter pedagogov.

Namen

Ta natečaj razpisujemo, da bi učiteljem posredovali znanje, kako navdušiti otroke za projektno delo in ga konkretno uporabiti pri obstoječih šolskih didaktičnih projektih in jih spodbudili za uporabo učnega pripomočka »Poganjki projektov« pri pouku.

Sodelujoči učitelji bodo v skladu s programom za uvajanje učnega pripomočka deležni izobraževanja v obsegu 12 šolskih ur ter po osebnem dogovoru mentorstva pri
izvajanju izbranega projekta.

Izobraževanje bo potekalo v treh modulih:

  • 15.11.2016 od 14.00 do 17.00 na Osnovni šoli Solkan, Šolska ulica 25, 5250 Solkan
  • 23.11.2016 od 14.00 do 17.30 na Osnovni šoli Milojke Štrukelj, Delpinova ulica 7, 5000 Nova Gorica
  • 8.12.2016 od 14.00 do 16.00 na Osnovni šoli Frana Erjavca, Kidričeva ulica 36, 5000 Nova Gorica

Na usposabljanju bodo sodelujoči učitelji prejeli paket s potrebščinami za prihodnje delo na projektih z uporabo programa »Poganjki projektov«.

Po izteku roka za izvedbo, ki je 3.3.2017, bo strokovna komisija pregledala rezultate. Ob zaključku natečaja bo organiziran dogodek za predstavitev izvedenih didaktičnih projektov, ki je namenjen učencem in učiteljem, da delijo uspehe s svojimi vrstniki in se medsebojno bogatijo, ko primerjajo rezultate projektov in projektne izdelke ter širši javnosti (ravnatelje, starše in druge).

Cilj

Prijavljen učitelj izvede z učenci vsaj en didaktični projekt v okviru pouka v skladu z učnim pripomočkom »Poganjki projektov«.

Pregled rezultatov

Komisija bo pri pregledu upoštevala:

  • vključenost skupine (v prednosti bodo projekti, pri katerih bo očitno razviden prispevek in vključenost vseh otrok v skupini in sicer tako pri izvajanju projekta kot pri izdelavi poročil);
  • dosledna uporaba učnega pripomočka »Poganjki projektov« pri izvedbi projekta in izdelavi projektnih izdelkov, kot npr. izkaznica projekta, miselni vzorec, časovnica itd.

Nagrada

Vsi učenci prejmejo priznanje in darilo za sodelovanje. Vsi učitelji prejmejo potrdilo za udeležbo na usposabljanju in natečaju, ki ga lahko uveljavljajo za prejem točk iz naslova sodelovanja v izobraževalnem programu.

Pogoji za sodelovanje

Število sodelujočih učiteljev (iz vseh šol v občini Nova Gorica) je omejeno na največ 18 učiteljev, ki se prijavijo s po enim didaktičnim projektom. V primeru prijave več kot 18 učiteljev si organizator PMI® Slovenija pridružuje pravico izbire 18 ustreznih projektov, ki bodo sodelovali na natečaju.

Na natečaj se lahko prijavi učitelj, ki se bo udeležil formativnega izobraževanja za uporabo učnega pripomočka, ki bo organizirano v okviru tega natečaja. Na natečaj se lahko prijavi učitelj s skupino najmanj 8 učencev (deklic in dečkov).

Prijave na izpolnjenem prijavnem obrazcu pošljite do 28.10.2016 na elektronski naslov Andreja.Trojar-Lapanja@nova-gorica.si ali po pošti na naslov Mestna občina Nova Gorica (projektna pisarna), Andreja Trojar-Lapanja, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica

Potek natečaja

  • Rok za oddajo prijav: 28.10.2016
  • Izobraževanje: 15.11.2016, 23.11.2016 in 8.12.2016
  • Izvajanja projektov in mentorstvo: do konca februarja (oz. do zimskih počitnic)
  • Oddaja projektov: 3.3.2017
  • Zaključni dogodek: 16.3.2017 (Organizator si pridružuje pravico do spremembe datuma zaključnega dogodka zaradi morebitnega prekrivanja z drugimi aktivnostmi. Če bi prišlo do spremembe bodo vsi sodelujoči obveščeni na izobraževanju oz. v najkrajšem možnem času.)

Kontakt

Za vse dodatne informacije v povezavi z učnim pripomočkom, organizacijo usposabljanj, mentorstvom je kontaktna oseba Andreja Križnič: 040 900 601 ali andreja.kriznic@proaktiv.si.

Priloge

Celotno besedilo razpisa
Prijavni obrazec
Učni pripomoček »Poganjki projektov«
Program za uvajanje učnega pripomočka »Poganjki projektov«