Šolsko leto 2010/2011

PP_2011Pobuda za izvedbo pilotnega projekta »Projektno vodenje za otroke« (Projects in Bloom) v Sloveniji

Združenje PMI-NIC iz severne Italije je naše združenje povabilo k sodelovanju pri ponovitvi pilotnega projekta Projects in bloom. V PMI-NIC so razvili učni pripomoček (PM Kit for Primary School), ki temelji na vodniku PMBOK. V okviru pilotnega projekta člani PMI usposobijo učiteljice za uporabo prilagojene metodologije projektnega vodenja, tako da lahko v osnovnih šolah z otroci izpeljejo izbran projekt in jih naučijo projektnega načina razmišljanja. Člani PMI so učiteljicam pri tem mentorji, ob zaključku pa ocenjevalci poteka in rezultatov projektov. Učni pripomoček je še v testni verziji, v interesu avtorjev je, da pridobijo čim več povratnih informacij in predlogov za izboljšave.

Zadnji pilotni projekt je vodil Giorgio Bensa, vanj je bilo vključenih šest osnovnih šol iz Gorice, sodelovali pa so otroci v starosti 8-10 let.

Projekt je bil pri otrocih in učiteljicah pozitivno sprejet. Zaključili so ga z javno prireditvijo v slovenskem Kulturnem domu v Gorici, na kateri so predstavili rezultate projekta in podelili nagrado za najboljši projekt. Za naslednje šolsko leto Giorgio Bensa načrtuje ponovitev pilotnega projekta z novimi osnovnimi šolami iz Gorice in Nove Gorice.

Izvršni odbor združenja PMI Slovenija podpira tudi samostojno izvedbo pilotnega projekta v Sloveniji, zato vabi člane združenja k sodelovanju. Učni pripomoček PM Kit for Primary School bo preveden v slovenščino, v našem združenju bomo zagotovili, da bo prevod usklajen s termini v Vodniku po znanju projektnega vodenja (PMBOK).