Šolsko leto 2017/2018

Na srečanju ravnateljev 29.8.2017 na Mestni občini Nova Gorica smo predstavili uspešno izvedbo pilotnega projekta Poganjki projektov in zelo dobre izkušnje sodelujočih pedagoginj ter udeleženih učenk in učencev. Z Mestno občino Nova Gorica smo se dogovorili, da tudi v letošnjem letu podpre izvajanje aktivnosti.

V šolskem letu 2017/18 smo aktivnosti omejili na uporabo učnega pripomočka Poganjki projektov v praksi. To pomeni, da bomo s pedagoginjami, ki so sodelovale na usposabljanju lansko in letošnje šolsko leto nadaljevali delo v obliki mentorstva, ki se bo predvidoma odvijalo po prijavi konkretnih projektov.

V letošnjem šolskem letu pričakujemo veliko zanimivih in zabavnih projektnih izzivov v goriških osnovnih šolah. Sodelujoče osnovne šole lahko projekte, ki jih izvajajo po metodologiji Poganjki projektov, prijavijo na razpise slovenskih in mednarodnih podjetij. Takšen primer je razpis podjetja Borzen, ki je povabil ekipo Poganjkov projektov, da prijavi projekte v osnovnih šolah na temo Trajnostna energija.

Želimo vam uspešno in projektov bogato novo šolsko leto 2017/2018!

Ekipa Poganjkarjev, P&A