Šolsko leto 2013/2014

Pobuda združenja PMI Slovenija Poganjki projektov pridobiva na vedno večji prepoznavnosti v krogu osnovnošolskih učiteljev. Od novembra 2012 do sedaj smo izvedli usposabljanja za 300 učiteljev v desetih šolah po Sloveniji. Vsak seminar in delavnica je za nas nova izkušnja in spoznanje, kako v šolskem okolju uporabljajo dobre prakse projektnega vodenja.

Zanimanje za Poganjke projektov se je razširilo tudi med študenti. Tako smo pričeli z delavnicami za podiplomske študente na Fakulteti za družbene vede in na Ekonomski fakulteti. Tudi nekaj srednješolskih učiteljev se je zanimalo za prenos dobrih praks in izkušenj. Vse to potrjuje, da so znanja s področja projektnega vodenja nepogrešljiva.

Letos smo oblikovali projektni delovni tim in zastavil plan aktivnosti. Eden izmed pomembnih ciljev je prevod druge izdaje priročnika Poganjki projektov v slovenski jezik. Nova verzija priročnika ima veliko prednosti, med katerima sta najbolj pomembni sistematičnost predstavitve orodij in faz projekta ter možnost uporabe na interaktivni tabli. Prevod verzije 2.0 v slovenščino bo tako že dvanajsti jezik v katerega bo preveden priročnik »Projects From the Future« in bo objavljen na spletni strani fundacije PMIEF.

Naši načrti za prihodnje so smeli in prizadevamo si, da posredujemo znanje čim širšemu krogu osnovnošolskih učiteljev. Poleg brezplačnih seminarjev izvajamo tudi mentorstva in nudimo pomoč učiteljem pri izvajanju konkretnih projektov z uporabo standardov projektnega vodenja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *