Poganjki projektov z mestno občino Nova Gorica navdušili vse udeležence zaključne prireditve

Zaključna prireditev 16. marca 2017

Ena od glavnih vrednot združenja PMI® je posredovanje znanja s področja projektnega vodenja v skupnost skozi prostovoljno delo. Združenje PMI Slovenija izvaja mnoge aktivnosti za člane, s Poganjki projektov pa prispeva k razvoju projektne kulture med učenkami in učenci osnovnih šol. Gre za izobraževanje učiteljev po sistemu, ki ga je razvil Walter Ginevri iz PMI NIC (severna Italija)  in učiteljica Mariù Moresco.

Učni pripomoček Poganjki projektov za osnovne šole je potrjen s strani združeja PMI® in je preveden v 14 jezikov. Od leta 2011 – 2015 so že potekala usposabljanja učiteljev v slovenskih osnovnih šolah. Na podlagi izkušenj je tim »Poganjkarjev« v letu 2015 pripravil Program uvajanja učnega pripomočka, ki bolj natančno opredeljujejo uporabo učnega pripomočka.

V letu 2016 se je pokazala priložnost, da bi program uvajanja dejansko preizkusili ter nadgradili usposabljanje učiteljev še z mentorstvom in zaključnim dogodkom, na katerem bi vsi sodelujoči predstavili rezultate. Na pobudo Andreje Križnič je združenje predstavilo idejo za pilotni projekt Mestni občini Nova Gorica, ki se je kot prva občina v Sloveniji odločila, da organizacijsko in finančno podpre ta projekt.

Kljub omejenemu času so na občini predstavili program ravnateljem. Nato sta Andreja Križnič in Peter Mihelj (oba člana združenja PMI Slovenija) organizirala predstavitev učiteljem ter se dogovorila za usposabljanje prijavljenih učiteljev v treh delih. Za 9 učiteljic iz OŠ Solkan, OŠ Fran Erjavec, OŠ Milojka Štrukelj in OŠ Dornberk smo organizirali izobraževanje v 3. modulih. Sledilo je mentorstvo sodelujočim učiteljem na šolah kjer se je bolj aktivno vključil tudi član združenja Andrej Česen.

Športna dvorana Osnovne šole Milojke Štrukelj

Učiteljice so z 224 učenkami in učenci delale na 12. projektih. Zaradi tako velikega odziva, interesa in sodelovanja smo zaključno prireditev iz občine morali prestaviti v športno dvorano Osnovne šole Milojke Štrukelj, pripraviti program z učiteljicami, pridobiti sponzorje in se dogovoriti za nagrade sodelujočim. V zaključnem delu so se nam pridružili še drugi naši člani Antonela Divić Mihaljević, Alenka Slabe, Jana Barba in predsednica združenja Alenka Gruden. Andrej Česen, PMP je prevzel operativno vodenje ocenjevalne komisije, ki je strokovno pregledala izdelke.

Antonela Divić Mihaljević, Jana Barba, PMP, Alenka Slabe, PMP – članice združenja PMI Slovenija

Celotnega projekta ne bi mogli organizirati brez pomoči Mestne občine Nova Gorica in osebnega angažmaja vodje projektne pisarne Andreje Trojar Lapanja. Mestna občina Nova Gorica je pomagala pri organizaciji ter pokrila številne stroške, med drugim material za delo učiteljev, nagrade za učence in organizacija prostora zaključne prireditve. K sodelovanju smo povabili tudi druga podjetja. Pozitivno so se odzvali v Zavarovalnici Triglav – območna enota Nova Gorica, Elektro Primorska ter podjetje Dabra d.o.o. in Parsek d.o.o.

Andrej Česen, PMP, vodja ocenjevalne komisije

Učiteljice so z učenci zaključile projekte do 6.3.2017, nato pa je ocenjevalna komisija v sestavi Andreja Trojar Lapanja, Alenka Slabe, PMP, Jana Barba, PMP in Andrej Česen, PMP strokovno pregledala projekte ter pripravila oceno.

16.3.2017 je napočil velik dan za Poganjke projektov in združenje PMI Slovenija. Učenci, starši, učitelji, ravnatelji, predstavniki Mestne občine Nova Gorica in člani združenja so napolnili športno dvorano Osnovne šole Milojke Štrukelj, v kateri je potekala zaključna prireditev uvajanja učnega pripomočka Poganjki projektov v goriških osnovnih šolah.

Peter Mihelj, PMP, član tima in IO združenja PMI Slovenija čestita Andreji Križnič, PMP, vodji projekta

Na začetku prireditve je vse pozdravil župan Matej Arčon, ki je pojasnil zakaj so projekti pomembni. Mestna občina Nova Gorica daje še poseben poudarek podpori projektom, ki omogočajo otrokom pridobitev novih znanj, ki jim bodo koristila v prihodnosti. Sledila je predstavitev sedmih korakov, ki jih je potrebno izvesti, da se projekt uspešno planira, izpelje in zaključi. Korake so na zanimiv in kreativen način pripravili kar učenci, ki so sodelovali v okviru Poganjkov projektov.

Učenci osnovne šole Dornberk predstavljajo izdelke

Za nagrade učencem so poleg Mestne občine Nova Gorica poskrbeli tudi Elektro Primorska, Zavarovalnica Triglav, Dabra (Magma X) in Parsek. Radko Carli iz Elektro Primorska je poudaril pomen projektnega vodenja in znanja. Egon Fornazarič pa je dodal, da si Zavarovalnica Triglav prizadeva podpreti čim več družbeno koristnih iniciativ v slovenskem prostoru ter na ta način prispeva k razvoju.

Učenci osnovne šole Milojke Štrukelj predstavljajo pridobljene izkušnje

Predstavnik IO Peter Mihelj, sicer tudi član organizacijskega tima in vodja projekta Andreja Križnič sta se skupaj zahvalila ravnateljem šol, ostalim članom tima ter posameznikom, ki so pomembno prispevali k uspešni izvedbi celotnega projekta.

Po zaključku prireditve se je dogajanje preselilo v avlo, kjer so si udeleženci lahko bolj podrobno ogledali stvaritve učencev, ki so pod mentorstvom in vodstvom svojih učiteljic izvedli 12 zelo različnih projektov z uporabo metod projektnega dela. Za končno presenečenje je poskrbelo združenje PMI Slovenija v sodelovanju s Pekarno Brumat, kjer so izdelali 15-kilogramsko torto velikanko posebej za to priložnost.

Torta velikanka

Projektni tim

Projekt je od iniciacije do zaključka vodila Andreja Križnič (Združenje PMI Slovenija) v sodelovanju z Andrejo Trojar Lapanja (Mestna občina Nova Gorica), ki se je osebno zavzela za uspešno izvedbo projekta. V timu so bili tudi Peter Mihelj in Andrej Česen (oba člana Združenja PMI Slovenija). Zelo pomembno vlogo so odigrale vse udeležene učiteljice Elena Bolje, Nataša Šinigoj in Martina Merljak iz OŠ Dornberk, Mojca Batič Škarabot iz OŠ Fran Erjavec, Darja Krašček, Metka Nunčič iz OŠ Solkan, Suzana Harej, Iris Mohorič in Laura Ozebek iz OŠ Milojke Štrukelj, ki so ne le izvedle projekte v razredu, temveč tudi pripravile odlične točke z učenci in pomagale pri postavitvi razstave plakatov na zaključni prireditvi.

Dogajanje je popestril plesni nastop 4.b razreda OŠ Milojke Štrukelj

Pri izvedbi zaključnega dogodka so nam zelo pomagali delavci OŠ Milojke Štrukelj skupaj s skupino osnovnošolcev prostovoljcev, ki so postavili (in pospravili) celoten prireditveni prostor. Poleg omenjenih so k uspešni izvedbi projekta pomembno prispevali tudi zamejska učiteljica Egle Frandolič iz OŠ Sovodnje, ki je prenesla svoje izkušnje med izobraževanjem učiteljic, Katja Turk Medvešček z nesebično izposojo svojih projektnih plakatov, sodelavke Mestne občine Nova Gorica Mirka Križnič, Petra Bajec in Ingrid Dornik, članice združenja PMI Slovenija Antonela Divić Mihaljević, Jana Barba, Alenka Slabe, Maja Ferle na čelu z našo predsednico Alenko Gruden. Velika zahvala tudi Daliji Vodice iz združenja PMI NIC za vso pomoč in prenos znanja.

Posebna zahvala za mentorstvo in podporo gre Giorgiu Juriju Bensi, ki je do konca verjel v nas. Ponosni smo, da smo uresničili tudi njegove sanje.