Metoda je odlična motivacija za učence

Ali imate še kakšno sporočilo za PMI Slovenija oziroma za svoje kolege učitelje?

Metoda projektnega vodenja je odlična motivacija za učence, ki jih povezuje, spodbuja in hkrati pripravlja na metode dela, ki jih bodo potrebovali v svojem poklicnem življenju ne glede na položaj v podjetju. Smiselno jo je uvajati v vse stopnje šolanja – od prvih izkušenj najmlajših učencev do aktivnih samostojnih izvedb manjših projektov v zaključnih razredih osnovne šole. (Katja Turk Medvešček)

Morda bi poudarila, da smo projekt izvajali v okviru rednega pouka, sicer pri različnih predmetih, a ni predstavljal dodatnega dela. Cilje projekta sem povezala z učnimi cilji letošnjega leta. ( Suzana Godina Jelušič)

Več v pogovoru