Category: Poganjki projektov

Naslednji koraki

Projektni tim združenja PMI Slovenija se je 30.4.2012 sestal in načrtoval naslednje korake. V pripravi je obvestilo o gradivu “Poganjki projektov”, ki bo kmalu objavljeno na spletnem mestu za osnovne… Read more »