Naslednji koraki

      No Comments on Naslednji koraki

Projektni tim združenja PMI Slovenija se je 30.4.2012 sestal in načrtoval naslednje korake.

V pripravi je obvestilo o gradivu “Poganjki projektov”, ki bo kmalu objavljeno na spletnem mestu za osnovne šole.

Z ustreznim sporočilom bo informacija o gradivu posredovana tudi vsem ravnateljem in ravnateljicam osnovnih šol v Sloveniji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *