Moje roke (POŠ Podkraj)

      No Comments on Moje roke (POŠ Podkraj)

PoOŠ Podkraj, projekt “Moje roke

Vodja projekta: Katja Turk Medvešček; Pomočnici: Radislava Velikonja in Andrejka Repič

Projektni tim: otroci 1. in 2. razreda, 17 otrok

Vodja projekta, Katja Turk Medvešček je takole predstavila projekt na zaključni prireditvi v Gorici: “Prihajam iz osnovne šole Col, natančneje iz podružnične šole Podkraj. Na natečaju Poganjki projektov je sodelovalo 17 otrok iz kombiniranega oddelka 1. in2. razreda in tri učiteljice Slavica, Andrejka in Katja. Naslov našega projekta je bil »Moje roke«. Zanj smo se odločili z namenom, da spoznavamo značilnosti svojih rok in da z njimi delamo – aktivno ustvarjamo. Cilj našega projekta je bil postavitev razstave nastalih izdelkov.
Tako smo v en mesec trajajočem projektu izdelovali različne likovne izdelke: kipe iz gline in kipe iz žice, risali in barvali smo roke, slikali, fotografirali različne kompozicije, ki smo jih ustvarili s svojimi rokami. Otroci so izdelali plakate, na katerih so sošolcem predstavili pogled na svoje roke iz različnih področij – higiena rok, biološka in fiziološka sestava rok, pomen rokovanja… Otroci iz 2. razreda so izdelali preproste igrače: letala, avtomobilčke in čudežne škatle – v njih so sošolci z rokami tipali in prepoznavali različne predmete.
Ob zaključku smo postavili razstavo, na kateri smo postavili svoje izdelke na ogled ravatelju, ostalim učencem, učiteljem in staršem. Predstavili smo jim tudi celoten potek projekta. Pri delu smo se učili, aktivno ustvarjali in zabavali. Otroci so pridno in veselo sodelovali, pri domačem delu so jim pomagali tudi starši, za kar se jim lepo zahvaljujemo.

Svoje delo smo vsakodnevno spremljali na časovnici projekta in otroci so skrbno pazili, da bi naši semaforji imeli čim več zelenih luči ter da bi skupaj dosegli želeni cilj.

 

Učni pripomoček – Kit nam je predstavljal spodbudo za aktivno delo in vsi skupaj smo se naučili, da s svojimi spretnimi rokami lahko naredimo lepe in zanimive izdelke.”

Sledijo rezultati posameznik projektnih faz:

Faza: Oblikovanje ideje

Faza planiranja:

Faza: Izvajanje in kontroliranje poteka

Faza: Končanje projekta

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *