Projektni pouk ima velik vpliv na znanje in interes učencev

Didaktični_pristopiV magistrskem delu “Didaktični pristopi pri poučevanju predmeta spoznavanje okolja v tretjem razredu osnovne šole” avtorica Lidija Sadek ugotavlja, da ima projektni pouk velik vpliv na znanje in interes učencev do spoznavanja naravoslovnih in družboslovnih vsebin pri predmetu spoznavanje okolja v tretjem razredu osnovne šole pri pouku in izven pouka.

Avtorica navaja, da so z didaktičnim eksperimentom dokazali, da projektni pouk omogoča kakovostno poučevanje in učenje, saj je projektno učno delo osredotočeno na učenca in temelji na izkustvenem učenju, kjer učenci s samostojnim raziskovanjem aktivno pridobivajo nova znanja. Projektno učno delo za razliko od frontalnega dela upošteva interese učencev in zahteva aktivnost učencev, tematsko problemski pristop in konkretno tematiko, ki je usmerjena na življenjsko situacijo. Poudarja izkustveno učenje in lahko poteka kot individualno delo, delo v dvojicah ali skupinsko delo.

V magistrskem delu so navedene naslednje prednosti projektnega pouka:

  • visok delež skupinskega in timskega dela,
  • skupno dogovarjanje o ciljih,
  • možnost za samostojno in odgovorno ravnanje,
  • učencem krepi samozavest in jih pripravlja na poklicno življenje.

Člani združenja PMI Slovenija in vsi, ki sodelujemo pri Poganjkih projektov, smo veseli, da z našo metodo pomagamo učiteljicam v osnovnih šolah, ko z otroci izvajajo projekte.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *