Projects in Bloom – Prva mednarodna konferenca v Gorici

Tudi slovenski predstavniki so sodelovali na prvi mednarodni konferenci Projects in Bloom, ki je v organizaciji PMI-NIC potekala 22. marca 2013 v Gorici.  Sicer so sodelovali tudi strokovnjaki iz PMI združenj v državah PortugalskaFrancijaŠpanijaŠvica in Hrvaška.

Predsednica PMI Slovenija, Alenka Slabe je strinila vtise s konference: “Na konferenci smo predstavili tudi slovenske izkušnje Poganjkov projektov. Zanimivo je bilo, da so se pristopi po državah zelo razlikovali. V večini primerov so posvetili pozornost le eni ali menjšemu številu šol in v njih delovali kot tutorji, mentorji ali coachi učiteljem pri neposrednem izvajanju projektov. Pristop slovenskega tima je zastavljen širše z usposabljanjem večjega števila šol in učiteljev. Do sedaj smo izvedli delavnice za 172 učiteljev na osnovnih šolah v osrednji Sloveniji in na Primorskem. Nekaj dobrih praks in odzivov so nam učitelji že posredovali. Vse novosti in napredek redno objavljamo na naši spletni strani.

Dalje Alenka Slabe še povzema zaključke: “Skupno vsem izvajalcem mednarodnega projekta so pozitivne izkušnje učiteljev, ki kažejo, da jim uporaba tega pristopa olajšala delo in da lahko projektno delo v šoli izvajajo z manj stresa in napora. Uspešne zgodbe o uporabi dobrih praks PMI so zelo poučne in privlačne za uporabnike. Tudi člani izvajalskega tima združenja PMI smo se veliko naučili pri posredovanju znanj učiteljem. Enotni smo si bili tudi glede pomembnosti promocije in vključevanja medijev pri promociji izvajanja Poganjkov projektov v osnovne šole.”

Na konferenci je prisostvovala tudi predstavnica PMI sklada za izobraževanje PMIEF,  ki promovira projektno vodenje med mladimi in podpira nadaljni razvoj širjenja dobrih praks Poganjkov projekta med osnovnošolci.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *