OŠ Ljubljana-Polje – delavnica

V Osnovni šoli Ljubljana Polje je novembra 2012 potekalo izobraževanje po metodi Poganjki projektov. O lepem vzdušju pričajo naslednje fotografije.

Naslednji koraki

Projektni tim združenja PMI Slovenija se je 30.4.2012 sestal in načrtoval naslednje korake. V pripravi je obvestilo o gradivu “Poganjki projektov”, ki bo kmalu objavljeno na spletnem mestu za osnovne… Read more »

Preteklost (OŠ DBB Hrpelje)

OŠ DBB Hrpelje, projekt “Preteklost” Vodja projekta: Suzana Jelušič Projektni tim: otroci 4. razreda, 12 otrok Vodja projekta, Suzana Jelušič je poteku povedala:”Z učenci smo spoznavali preteklost preko različnih aktivnosti… Read more »

Moje roke (POŠ Podkraj)

PoOŠ Podkraj, projekt “Moje roke” Vodja projekta: Katja Turk Medvešček; Pomočnici: Radislava Velikonja in Andrejka Repič Projektni tim: otroci 1. in 2. razreda, 17 otrok Vodja projekta, Katja Turk Medvešček… Read more »